LĨNH VỰC

CCI tham gia chủ yếu vào lĩnh vực tư vấn xây dựng và thi công xây lắp các công trình xây dựng, bao gồm: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, và hạ tầng kỹ thuật. CCI cũng tham gia đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản, khu công nghiệp, công trình viễn thông. Chúng tôi cung cấp các gói giải pháp tổng thể, bao gồm: thiết kế, giám sát, QLDA, xây dựng, triển khai, vận hành và bảo dưỡng theo các yêu cầu của khách hàng.