ĐẦU TƯ

Các loại hình đầu tư của CCI:

- Đầu tư và kinh doanh các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

- Đầu tư kinh doanh nhà và văn phòng cho thuê;

- Đầu tư và kinh doanh các khu nghỉ mát, khu vui chơi giải trí;

- Đầu tư và kinh doanh các trung tâm thương mại; khách sạn;

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật viễn thông;

- Các loại hình đầu tư và kinh doanh Bất động sản khác.