TƯ VẤN XÂY DỰNG

• Thiết kế quy hoạch định hướng, thiết kế quy hoạch chi tiết các khu chức năng của đô thị, điểm dân cư tập trung, khu công nghiệp và hệ thống cơ sở hạ tầng;

• Lập Hồ sơ mời thầu xây lắp và thiết bị, tư vấn chọn thầu, chấm thầu;

• Thiết kế kỹ thuật thi công nội ngoại thất.

• Tư vấn thiết kế công trình;

• Tư vấn Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị (bao gồm cả thiết bị y tế);

• Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình;

• Tư vấn Quản lý dự án;

• Thiết kế các giai đoạn cho các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp…

• Tư vấn về lập danh mục và xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế.

• Khảo sát địa hình, địa chất công trình phục vụ cho dự án, khảo sát đo đạc và đấnh giá hiện trạng công trình xây dựng;

• Lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng. Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán công trình;