LIÊN HỆ

Tên Công ty: Công ty Cổ phần CCI Group

Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế: 0101433930

Trụ sở: Số 52 phố Nam Đồng, phường Nam Đồng – quận Đống Đa  – thành phố Hà Nội.

Tel: 0903454542   Email: cci@cci.vn